What's new
VnForums Diễn đàn giải trí chia sẻ

Thông báo. Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay để trở thành thành viên! Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể tham gia trên trang web này bằng cách thêm chủ đề và bài đăng của riêng mình, cũng như kết nối với các thành viên khác thông qua hộp thư đến riêng của bạn!

Chào mừng đến với Diễn đàn mua bán chia sẻ trao đổi BitcoinTiền kỹ thuật số Ethereum, Coindesk,...Sân chơi dành cho Coiner

strong PE woven bag Made in China

#1
Ahhui Tiandi Plastic Mschinery Co.,Ltd is located in Tianchang,a place enjoying the reputation of land of abundance, which is 50km from Nanjing. Established in 1991.
Depending on independent designed and manufactured high-speed plastic wire drawing machine and large circular looms, we have set a sub-factory Tiandi Plastic Weaving Factory with main product and service as follows: 1.PP fabric for Flexitank. 2. Kinds of PP Woven Bags. 3. Jumbo bag. 4. Kinds of PP Woven Fabric. 5. Outter PP bag of flexitank and jumbo bag. We are committed to provide wide investment and development space for plastic weaving industry and plastic packaging industry.
With independent technology and machines, Tiandi provides kinds of semi-finished plastic woven cloth which can be further used to produce various woven bag, ton bag and flexitank etc. The finished bags can provide nice package solution for feedstuff, foodstuff and chemical industries with great performance of abrasion resistance, leakproof and anti-cracking.strong PE woven bag Made in China
website:http://www.td-ppfabric.com/
 

Bình luận bằng Facebook

Top