What's new
VnForums Diễn đàn giải trí chia sẻ

Thông báo. Đăng ký tài khoản miễn phí ngay hôm nay để trở thành thành viên! Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có thể tham gia trên trang web này bằng cách thêm chủ đề và bài đăng của riêng mình, cũng như kết nối với các thành viên khác thông qua hộp thư đến riêng của bạn!

Chào mừng đến với Diễn đàn mua bán chia sẻ trao đổi BitcoinTiền kỹ thuật số Ethereum, Coindesk,...Sân chơi dành cho Coiner

Welding Hand Wheel manufacturers

#1
Φ150-φ1200 Non-standard Custom Round Hole Carbon Steel Empty Tube Solid Spoke Valve Welding Hand Wheel
The O/D of vavle handwheel ranges as:φ125-φ1200mm, the material of the outside circle and spokes is welding pipe(φ25.4*2--φ16*1.5)and solid round bar steel(φ16--φ12).
The central hub is in many options:ladder-shapped screw/ conicity round hole/ square hole taper/ triangle/ waist-shaped hole/ square/ hexagonal/ keyway/ D-type and etc. It will be customized according to customer's sample or drawing. The plastic-coated surface is delicated (the color is by customer's option) and we can also provide electroplating,hot galvanizing and etc. Our welding manufacturing is firm and smooth and can bare huge torsion.
Welcome to buy the quality φ150-φ1200 non-standard custom round hole carbon steel empty tube solid spoke valve welding hand wheel from our factory. Known as one of the leading hand wheel manufacturers and suppliers in China, we must be your best choice. The competitive price and good service are offered. Welding Hand Wheel manufacturers
website:http://www.cyhandwheel.com/welding-hand-wheel/
 

Bình luận bằng Facebook

Top